Prästinna, i nya tiden: Eloa.

Titeln prästinna har länge väckt dubbla känslor i mig. Något från förr - en känsla av att vara kvar i gamla minnen från när det ännu var förenat med livsfara för oss, präster och prästinnor, häxor och människor med gåvor inom örtlära och helande, att leva öppet.

2019 är det nya tider. Vi kan säga, att vi tror och lever i kontakt med kärleken, friheten och friden, i kontakt med kristallerna och änglarna, naturen och all dess medicin. Vi riskerar inte längre livet - möjligen då, anseende, för de som har svårt att tillåta var och en ha sin väg på jorden.

Men så, ordet: prästinna. Någon som ger vidare Guds namn på jorden.

Under min utbildning till kristallhealer enligt Dauris tradition, gjorde vi flertalet regressioner till Lemurien och Atlantis, för att där hämta hem och minnas själens ursprung och gåvor.

I minne efter minne, blev det tydligt för mig, så många liv av att leva som prästinna och exakta behandlingar som jag då arbetade med - och som jag tagit upp igen, nu.

För mig är en fundamental del av att leva som prästinna på jorden just nu, att låta den nya tiden få leva!

Att låta gamla strukturer falla till marken, låta gamla idéer om rätt och fel - som förekommer inom en del traditioner - att få vila. Att öppna för att Nu, är tid att leva frihet: du är större än någon människas definition av någon tradition. Du är kraftfull, du är drottning eller kung över ditt inre rike.