top of page

Samtal & meditation - online
60/80 min 

Jag tar emot för samtalsstöd, tekniker för närvaro och känsloreglering så som andningsmeditationer, visualiseringar och intuitiva meditationer. Du som vill kan också få stöd i vad som kallas trauma tapping, som syftar till att stödja nervsystemet tillbaka till trygghet efter svåra upplevelser du har med dig.

Samtliga samtalskontakter sker online via Zoom. 

Samtal och meditation kan du boka en eller flera tider, i kortare eller längre serier. För djupare terapeutisk process kan du exempelvis gå i samtal över en termin eller flera. Ibland behöver vi en serie samtal lite tätare men kanske under några månader, eller ett samtal varje månad - ja, här är det du som väljer - såklart.

bottom of page