top of page

Välkommen till Energiakademin - en del av Akka Meditation.

Du som är här kanske arbetar som chef eller ledare, kanske driver du eget företag eller är anställd inom en organisation där du på något sätt driver utveckling. I så fall kan du säkert relatera till fenomen så som ständiga förändringar, utveckling och innovation.

Parallellt är vi, både du och jag, också individer med liv som pågår i det privata. Allt fler människor uttrycker en önskan och ett behov att skapa mer av en inre 
hållbarhet som bär genom livet - både privat och professionellt. Allt fler av oss ser också att det är en förutsättning att må bra, få fortsätta att utvecklas och att genom närvarande möten med andra också samskapa nya sätt att möta utmaningar både lokalt och globalt. Och, inte minst att också agera och göra de förändringar som behövs - för det kan det behövas både en dos av mod, uthållighet och förmågan att hålla hoppet uppe!

Jag som driver Energiakademin heter Tove Eloa Öberg. Jag erbjuder tjänster både riktat till chefer och ledare, liksom till hela arbetsgrupper och organisationer. Inre utveckling och inre hållbarhet är absolut en fråga för den som leder andra! Men det är lika mycket för alla de, alla oss, som både vill växa själva och bidra till växande och utveckling även för andra.

Tillsammans utforskar vi hur du och ni integrerat i din/er arbetsvardag kan skapa mer utrymme för hälsa och inre hållbarhet - utan att det sker på bekostnad av kvalitet och effektivitet. Tvärtom, på ett sätt som gynnar både just detta och din hälsa liksom din förmåga till kreativitet och kommunikation. För en ännu mer hållbar och kreativ verksamhetsutveckling, både för er och för kommande generationer.

bottom of page