Onlineprogram för chefer och ledare
10 veckor

Du som vill läsa mer om onlineprogrammet jag har utvecklat just riktat till chefer och ledare, välkommen att läsa mer här.