MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa

MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa omfattar tre olika utbildningar, riktade till

 

- ungdomar 12-18

- vuxna

- äldre.

Jag har certifiering inom samtliga tre utbildningar och leder utbildningen både fysiskt och digitalt, över fyra halvdagar eller två heldagar beroende på behov i din grupp. Jag riktar mig både till företag som vill öka kunskaper kring psykisk hälsa till medarbetare och chefer - liksom till privatpersoner.

Som socionom har jag flerårig erfarenhet av att möta människor genom olika former av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom - jag tycker personligen att kursen ger en väldigt fin ingång till ett tema som många skulle behöva lära mer om.

Ta chansen du med - bidra till ökad hälsa för både din egen och andras del!
 

Utdrag ur utbildningsinnehållet
Mer info hittar du på Karolinska Institutets hemsida.
 

 • Utbildningen ger en god överblick om förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige. Som kursdeltagare får du ingående kunskap om de tecken och symtom som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, självmordsnärhet, psykossjukdomar och ångesttillstånd och om vilken behandling som finns för dessa tillstånd.
   

 • Kursen ger kunskap om hur du känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, traumata och akuta psykostillstånd.
   

 • Kursen lär ut hur du tar emot information, bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier.
   

 • Programmet är baserat på vetenskaplig evidens och experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer.


  Kontakta mig gärna för mer information om datum och offert.