Mind//Shift Gotland - en rörelse för hälsa

Visste du att det finns något som heter Första hjälpen till psykisk hälsa?

 

Visste du att det på Gotland finns en viktig rörelse som arbetar med förebyggande insatser för psykisk hälsa?
 


Mind//Shift Gotland består av ett nätverk av organisationer, näringsliv, myndigheter, privata utbildningsaktörer samt universitetet på ön. Det gemensamma målet är att utforma ett långsiktigt och hållbart arbete för god och jämlik psykisk hälsa på Gotland.

 

Jag är en av de instruktörer som återfinns på Mind//Shift Gotlands hemsida, för möjligheten att erbjuda privatpersoner och företag/organisationer utbildningar inom MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa.
 

MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa
Precis som kurser och utbildningar inom somatisk första hjälpen, finns sedan ett antal år tillbaka även en evidensbaserad och kvalitetssäkrad första hjälpen-utbildning inom psykisk hälsa/ohälsa och sjukdom.

Jag är certifierad instruktör i samtliga tre utbildningsområden inom MHFA (Mental Health First Aid), dessa är:

 • MHFA för ungdomar 12-18 år (riktar sig till vuxna som möter unga)

 • MHFA vuxen

 • MHFA äldre

Sedan min instruktörsutbildning september 2020 har jag tillsammans med kollega utbildat i både Vuxen- och Äldrematerialet återkommande, både fysiska och digitala utbildningar. Jag har också varit drivande i att utveckla just den digitala faciliteringen av MHFA för socialförvaltningen inom Region Gotland.

Feedback på de kurser jag fått leda, första halvåret 2021 hela 6 utbildningar digitalt, har varit genomgående positiv både relaterat till kursernas innehåll, digital upplevelse och av gruppsammanhang liksom högt förtroende för mig som kursledare, utifrån kompetenser inom området och trygghet att leda grupper.

Utdrag ur utbildningsinnehållet
Mer info hittar du på Karolinska Institutets hemsida.

 

 • Utbildningen ger en god överblick om förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige. Som kursdeltagare får du ingående kunskap om de tecken och symtom som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, självmordsnärhet, psykossjukdomar och ångesttillstånd och om vilken behandling som finns för dessa tillstånd.
   

 • Kursen ger kunskap om hur du känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, traumata och akuta psykostillstånd.
   

 • Kursen lär ut hur du tar emot information, bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier.
   

 • Programmet är baserat på vetenskaplig evidens och experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer.

 • Kurserna kan till exempel ges över fyra halvdagar eller två heldagar beroende på behov i din grupp. Jag riktar mig både till företag som vill öka kunskaper kring psykisk hälsa till medarbetare och chefer - liksom till privatpersoner.

 

Kontakta mig gärna för mer information om datum och offert!