top of page

MHFA - Mental Health First Aid

Första hjälpen till psykisk hälsa
 

I en tid där psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till långvariga sjukskrivningar. som utöver personligt lidande kostar både organisationer och samhälle enorma summor varje år, är denna utbildning en viktig insats för både människor och verksamheter.

Denna kurs ger dig och din organisation viktig kunskapspåfyllnad inom ett område som berör de allra flesta, mer än vi ofta tror. I kursen lär ni er att tidigare identifiera tecken på psykisk ohälsa, får grunderna i flera olika psykiatriska tillstånd och inte minst lär ni er första hjälpens handlingsplan.

Kursen kan ges digitalt eller fysiskt och utformas med hänsyn till din verksamhets behov. Om du vill gå kursen som privatperson, hör av dig till oss för att stå på väntelista - vi startar gärna en kurs när ni är tillräckligt många.

Har du redan gått kursen?

Om du vill fortsätta dela kunskaper & lärande tillsammans

med andra kursdeltagare, gå gärna med i vår Facebookgrupp.

Vill du gå kursen som privatperson?

Målsättning

Genom att delta i denna kurs möjliggör ni för fler människor att tidigare upptäcka symtom på psykisk ohälsa och sjukdom. Det ger en förutsättning för tidigare återhämtning och fortsatt hälsa – det i sin tur gynnar både människor och organisationer!

Omfattning

Utbildningen finns i tre versioner. Den vi rekommenderar de flesta är Vuxenversionen som omfattar 12 timmar och är upplagd i fyra moduler. Vi planerar kursens upplägg utifrån din organisations behov. Nedan ser ni ett förslag där kursen genomförs över två heldagar:

Dag 1, del 1 + 2

08:30-12:00

Introduktion till kursen
Vad är psykisk hälsa, ohälsa & sjukdom?
Förekomst av psykisk ohälsa & sjukdom
Diagnoskunskap: depression


12:00-13:00 Lunch & återhämtning


13:00-16:30


Första hjälpens handlingsplan vid depression
Akuta kristillstånd vid depression
– självmordsnärhet
– självskadebeteende
Diagnoskunskap: ångestsjukdomar

Dag 2, del 3 + 4

08:30-12:00

Första hjälpens handlingsplan vid ångest
Akuta kristillstånd:
– panikattack
– traumatiska händelser
Diagnoskunskap: psykossjukdomar

 

12:00-13.00 Lunch & återhämtning


13:00-16.30

Första hjälpens handlingsplan vid psykossjukdom
Nedtrappningstekniker
Diagnoskunskap: substansrelaterade syndrom
Första hjälpens handlingsplan vid substansrelaterade syndrom
Avslutning

Om dina instruktörer

Vi som utbildar i MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa heter Madeleine Juniwik och Tove Eloa Öberg. Tillsammans har vi utbildat närmare 300 personer i MHFA sedan 2020, de allra flesta digitalt.

  • Madeleine Juniwik
    Coachar och utbildar individ och grupp inom det breda området ledarskap. Certifierad coach PCC, Fil. Kand. Human Resources med lång erfarenhet av arbete med personalfrågor i små och stora företag, såväl privata som offentliga i Sverige och utomlands.

     

  • Tove Eloa Öberg
    Socionom med spets inom inre hälsa och hållbarhet med basen i forskning om psykisk och existentiell hälsa, individuellt och i grupp för privatpersoner och organisationer för chefer och ledare. Flerårig erfarenhet av samtal, grupper och verksamhetsledning i hälsofrämjande frågor. Driver Självmordspodden och Popcornpodden.

Investering

Utbildningen utformas utifrån er organisation och möjliggör även handledning efter genomförd kurs. Kursen har evidens för att vara hälsofrämjande – en investering för människa och företag.

bottom of page