top of page

Onlineprogram:
Meditation & reflektion för chefer & ledare

Genom att skapa rum för meditation, reflektion och återhämtning som en del av arbetslivet, stärker vi både hälsan och den inre hållbarheten hos chefer och ledare. Den hållbarheten leder till ökad hållbarhet och effektivitet även för verksamheten och det uppdrag ni har i fokus.
 

Vi människor tenderar dessutom att fatta lite klokare och mer strategiska beslut när vi har hunnit reflektera och besluten kommer ifrån en lugnare plats inom oss, än vad många upplever att en intensiv vardag ofta ger rum för.
 

Den här kursen ger dig och er ramar för att under 10 veckor fokusera på att genom struktur och kunskap liksom övningar inom meditation, reflektion och återhämtningstekniker:

  • skapa högre grad av medvetenhet kring egna tankar och beteenden,

  • fatta mer strategiska och grundade beslut,

  • öka vår förmåga att kommunicera och skapa trygghet,

  • öka vårt välmående och vår egen inre hållbarhet,

  • bli mer effektiva – och mer kreativa

 

I kursen ingår personlig feedback enligt överenskommelse.

lampa.png

Webbkursen är upplagd såhär:


Den organisation som köper kursen bestämmer själva datum för uppstart. Varje deltagare får en individuell inloggning till kursen, som görs via websida eller app. Varje vecka öppnas nästa modul, som innehåller text, video, ljudfiler liksom reflektionsmaterial.

Varje deltagare gör övningarna när det passar bäst i kalendern, för just den personen. I kursen ingår att planera för att lyckas genomföra kursen på ett sätt som blir meningsfullt och hållbart för varje individ.

Varje vecka finns möjlighet att skicka in frågor och reflektioner till kursledaren. Personligt svar kommer via text enligt överenskommelse.

 

Den som vill kan utöka kursen med individuell samtalskontakt eller grupphandledning kring de teman som är mest angelägna i kursen.

Kursens innehåll:


Kursen inleds med en introduktionsvecka. Introduktionen syftar till att deltagaren får förutsättning att planera in tid för kursen och övningarna. ​Varje deltagare definierar också sitt eget, personliga mål med kursen.

Här nedan ser du rubrikerna för kursens kommande veckor.

V1 Introduktion o struktur.png
V2 - V9 samlat.png
V10 backspegel o takeaways.png

Reflektion & återblick


Kursens sista vecka handlar om att göra en återblick till det som deltagaren upplevt under kursens gång. Vad gav mest av de tekniker och kunskaper deltagaren tagit med sig? Vad behöver personen göra mer av framåt?

Här planeras även för uppföljning för deltagaren tillsammans med någon i organisationen. På så sätt lyckas vi i högre utsträckning fortsätta med nya beteenden!

Omfattning:
 

Kursen pågår i tio veckor. För att få ut det mesta av materialet bör deltagaren avsätta minst 20-30 minuter vid ett tillfälle per vecka för att ta del av material. Samt därutöver mellan 5-30 minuter dagligen för reflektioner, meditationer och närvarotekniker. 

klocka.png
paperplane.png

Vill du anpassa kursen till din organisations behov?
 

Kursen i sin grundutformning är skapad för att möta behoven i verksamheter som driver förnyelse och utveckling med meningsskapande och hållbarhet som målsättning - för både medarbetare, chefer och verksamheten i sig.

 

Om din verksamhet har särskilda fokusområden ni vill ha stöd i att möta, inom områden som rör hälsofrämjande och existentiell hälsa i relation till hållbar verksamhetsutveckling, kontakta mig gärna.

bottom of page