Tid att tänka tanken klart.

Att ge sig själv tid att tänka en tanke klart.


Tiden att känna in, under den första idén om vad som är, eller vad som borde vara enligt våra tidigare erfarenheter. Att känna in hur din energi för dagen faktiskt är.


Jag är nyfiken på hur det är för dig!


Är din energi linjär, alltid ungefär densamma? Eller skiftar du mer i vågrörelser, av hur du har kontakt med det inre och yttre skapandet?


Hur ser det ut där du arbetar, får ditt sätt och din energi utrymme?

Om du är egen företagare, hur gör du med din egen planering utifrån din energinivå?

Ger du dig själv utrymme att skapa utifrån ditt behov, och genom det skapa ett hållbart liv?
För mig är det en av de viktigaste grundstenarna i hur jag formar mina dagar. Att checka in med behovet i mig.


Ja - jag gör såklart det som måste göras, under dagen. Men - om det finns en uppgift som är beroende av att jag har kontakt med kreativitet och förmågan att skapa en text, rapport, offert - välj själv, då är det för mig mer hållbart att skapa rummet för det när impulsen är sann. Om trötthet eller behovet av att reflektera, göra bakgrundsjobbet så att säga, är större - så behöver jag också lita på att kraften att utföra, kommer när jag har vilat.