top of page

Första hjälpen vid psykologisk kris

Den senaste veckan har vi nåtts av nyheter som handlar om krig i Europa. Under veckan har allvaret dag för dag också på olika sätt kommit närmare Sverige, där vi nu får besked om att det svenska försvaret återigen rustas upp och att vi har en tid framför oss - en flera års lång period - med detta förändrade läge att förhålla oss till.







Att känna sig orolig eller fundersam är helt naturliga reaktioner när svåra saker sker.

Att känna sig trött, ledsen, arg eller irriterad är också helt naturliga reaktioner. En del av oss skulle också kunna få ont i huvudet, känna oss lite illamående eller oroliga i magen, kanske få svårare än vanligt att samla tankarna eller att alls hitta en klok tanke där inom oss. Samtidigt så kanske vi tänker att vi ska klara av dagen precis som vanligt, trots att läget just nu faktiskt inte är precis som vanligt.


Även om det som sker händer i ett land några timmar bort, även om de kanske - eller kanske inte - påverkar oss “direkt” (vilket verkligen är en definitionsfråga på många sätt) så påverkar det människor i vår omgivning och också vår värld, internationellt. Det är också helt naturligt att känna oroskänslor när du hör talas om att andra människor går igenom väldigt svåra saker, även om du inte känner dem personligen.






Det väcker olika känslor i oss - och det är möjligt att reagera (och inte reagera) på alla möjliga olika sätt. Min förhoppning med det här inlägget är att ge några ord till dig som just nu funderar över tillvaron, känner oro, undrar kring framtid.


När vi människor upplever situationer där våra tidigare strategier och sätt att möta världen inte längre räcker till, brukar man säga att vi hamnar i kris. Istället hamnar vi i ett läge där vi alltså behöver inse att det vi tidigare tänkte och trodde oss veta om världen, kanske inte riktigt räcker hela vägen.






Krisens olika faser. Inom kristeorin pratar man om flera olika faser: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Den första fasen, chockfasen, brukar oftast pågå i som mest några dagar. Under den tiden kan en person upplevas som att den inte bryr sig om det som hänt, eller verkar helt avstängd eller avskärmad från det som sker i omgivningen. Chockfasen kan pågå i allt från en kortare stund till flera dagars tid. I nästa fas, reaktionsfasen, börjar vi inse vad som har hänt och börjar att just reagera på det. Inte sällan kan känslor ta stor plats här, och både känslor och åsikter kan uttryckas väldigt tydligt. Genom att ha förståelse för att en person kanske befinner sig i reaktionsfasen, kan hjälpa på så sätt att vi möter individen mjukt och inte går i försvar eller reagerar starkt i retur. Den här fasen kan pågå i flera veckor, upp till ett par månaders tid.


I bearbetningsfasen börjar vi istället att övergå till ett lite mer systematiskt, metodiskt sätt att bearbeta det som inträffat. Här börjar vi komma tillbaka till vår kontakt med oss själva, kunna tänka mer logiskt och också bli mer intresserade av att relatera med andra människor igen. Den här fasen kan pågå i upp till ett års tid.


I nyorienteringsfasen brukar det beskrivas att vi så att säga "går vidare" och kan fortsätta leva livet relativt fria från obehagliga känslor kring det som inträffade. Den här fasen kan pågå livet ut.





Ett perspektiv på kriser som pågår över längre tid. Det är bra att ha med sig det faktum att en del svårt stressande händelser pågår över en längre tid, så som det krig som just nu pågår och Ukraina och med ett förändrat säkerhetsläge i Europa. Det gör att krisen kan pågå och upplevas över en längre tid, och komma i olika steg - jämfört med om vi exempelvis hade upplevt en bilolycka vid ett givet tillfälle. Därför: försök att möta dig själv och andra med stor omsorg i denna tid på jorden, försök att ta extra hand om dig så som du behöver. Om du upplever att det stöd du själv söker i din omgivning inte räcker till för dig, är det bra att rådgöra med sjukvården eller någon som arbetar med psykosocialt stöd professionellt kring eventuellt ytterligare stöd.





Något som är viktigt i tider där livet utmanar på olika sätt, är bland annat att försöka fortsätta hålla sig till de rutiner vi mår bra av. Det kan handla om att

  • äta regelbundet,

  • försöka sova de timmar du behöver,

  • komma ihåg att dricka vatten,

  • ta en promenad,

  • ringa en vän och prata en stund,

  • fortsätta att göra det du kan - påverka det du kan påverka, i det lilla!


Försök också gärna att ta lugna stunder - hemma eller i naturen, ensam eller med en vän. Att umgås tillsammans med andra och tryggt uttrycka det som pågår inom dig, under lugna former, hjälper oss ofta att komma tillbaka till mer närvaro och lugn inombords.






Undvik alkohol och andra droger. Om du är orolig är det bra att undvika alkohol eller andra droger. Även om de kan lugna i stunden, ger de ökad oro och ångest på sikt. Våga söka stöd om du upplever utmaningar med att begränsa ditt intag av alkohol eller andra substanser, liksom om du använder olika beteenden för att möta din ångest - och där de strategierna ger dig eller andra negativa konsekvenser.




Begränsa din orostid. Om du känner mycket oro kan det också vara bra att försöka begränsa den tid du så att säga “får oroa dig”. Orostankar kan kidnappa oss totalt - men de hjälper oss inte så ofta att göra konkreta saker som vi mår bättre av. Så genom att försöka begränsa din tid i orosmolnet, försök att till exempel välja en stund varje dag där du känner oro - och skriv ner allt du är orolig för. Sätt en timer på 30 minuter och skriv, skriv, skriv. Om eller när orostankar börjar dyka upp igen, kan du försöka att säga till din oro att den får vänta nu - och att du vet när du har planerat att skriva om din oro nästa gång.


Andningsmeditation för lugn.

Idag vill jag också ge dig en gratis meditation att lyssna på. Det är en ca 9 minuter lång meditation som du kan göra hemma eller på jobbet, likväl som på bussen. I meditationen guidas du till en andningsteknik som hjälper nervsystemet att reglera tillbaka till ett läge där du har kontakt med dig själv, upplever mer lugn och närvaro.



Du får gärna dela filmen vidare till någon du känner - fritt fram. Jag hoppas kunna bidra med lite lugn och ro inombords för den som behöver just nu, och tror att den här meditationen kan vara viktig i det.






Som socionom och instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa vet jag att det är viktigt med kunskap om psykisk hälsa, tecken på krisreaktioner - och att våga fråga andra i din omgivning om hur de mår. Likaså att ta hand om oss själva - inte minst när livet så som vi har känt till det utmanas, på olika sätt.


Dela gärna vidare den här texten till en vän eller kollega. Ju fler vi är som har förståelse för krisens psykologi och för hur vi kan ta hand om oss själva i utmanande tider, desto bättre kan vi hjälpas åt att leva i livet med hela oss själva. Tack för att du läste hela vägen hit! Hör gärna av dig med reflektioner och tankar om hur du har det just nu! Berätta gärna, vad gör du för att ha hand om dig just nu? Om du vill ta del av nyhetsbrev från mig, klicka här. Du kan när som helst avanmäla dig.

Tove Eloa Öberg E-post: tove@akkameditation.se

Mobil: 0739-136331


~~~~~~~~~~~ Tove Eloa Öberg är socionom med över tio års yrkeserfarenhet inom socialt arbete med fokus särskilt på psykisk ohälsa, hälsa och sjukdom, liksom hälsofrämjande arbete och de senaste åren med ledarskap och verksamhetsutveckling. Sedan flera år driver jag eget företag med fokus på inre hälsa, personlig och andlig utveckling inom Akka Meditation - liksom ledarutveckling för inre hållbarhet inom Energiakademin. Popcornpodden är min kreativa lekplats som ger meningsfulla möten, på flera sätt. Jag erbjuder enskilda samtalskontakter för privatpersoner liksom för chefer och ledare, onlineprogram för inre hälsa och hållbarhet liksom kurser och retreats. Vad ger dig mening, vad driver dig?

Comentarios


bottom of page