Tantriskt ledarskap

Som en del av det jag erbjuder inom Akka Meditation och Energiakademin möter jag regelbundet chefer och ledare för samtal och onlineprogram kring inre hälsa och hållbarhet. I de samtalen är det mer regel än undantag att vi kommer in på balansen mellan att vila och att göra.

Andra vanliga teman är de om kopplingen mellan den egna prestationen och ens självvärde, liksom det hur vi kan utveckla vår förmåga till närvaro i mötet med andra. Hur kan vi utforska tillit i ledarskapet (relationerna) liksom öppna för andra sätt att lösa utmaningar än de vi själva hade kunnat tänka ut. Att samskapa, låta hända. Vare sig du arbetar som chef/ledare eller inte, gissar jag att du kan relatera till flera av dessa teman i ditt liv, kanske både privat och professionellt?
Vi lever i en tid på jorden där vi är ständigt uppkopplade, har tillgång till nya intryck och skulle kunna vara tillgängliga för interaktion med andra både dag och natt. Allt det här är i grunden sådant som kan vara - och är - positivt, i ganska hög utsträckning. Det möjliggör kontakt med människor långt förbi våra geografiska gränser, människor vi inte hade mött i kön på ICA och tillgång till perspektiv genom en Googling och därigenom ett lärande som kan hända, om vi öppnar för det.


Samtidigt utmanar den tid vi lever i på flera sätt, just det som är grunden i det tantriska perspektivet - närvaron i det som är nu. Våra kroppar påverkas av de ständiga intrycken och våra nervsystem, så djupt kodade som de är i en betydligt mer långsam tid på jorden, tar emot fler intryck än vi ofta själva är medvetna om.


Med alla de valmöjligheter vi har framför oss i vår tid och i vår kultur, kräver det åtminstone ett mindset och ett aktivt val att avstå distraktionerna. Aktivt välja att gå in i kontakten med oss själva - och varandra, eftersom vi utan det aktiva valet nog sannolikt hamnar i loopen av att scrolla sociala medier eller att jobba lite till, för att "vila sen, senare" när vi är "klara" och har "lyckats".


Kanske känner du igen dig i beskrivningen jag gör, kanske inte? Du får mer än gärna skriva en kommentar och ge din reflektion, det vore spännande att höra hur du ser det.


 

Så det tantriska ledarskapet, då? Om vi backar bandet till texten som vi inledde med, det där stycken om vila - görande, minns du? Vi börjar där.


Inom tantrisk filosofi beskrivs livsenergin som den kreativa kraft vilken genom själva livet skapats. Vår livskraft, vår kundalini, är om vi är i balanserad kontakt med den en kraftfull källa till att leva i kontakt med oss själva - och där vi med lätthet kan skapa och leva livet, tillsammans med oss själva och andra. I den tid vi lever, så som jag beskrev den här ovan, är det lätt hänt att vi hamnar i en viss obalans kring de energier vi bär inom. Man, kvinna, oavsett könsidentitet - så bär vi alla människor enligt den tantriska filosofin både maskulina och feminina energier inom oss.