top of page

Tantriskt ledarskap

Som en del av det jag erbjuder inom Akka Meditation och Energiakademin möter jag regelbundet chefer och ledare för samtal och onlineprogram kring inre hälsa och hållbarhet. I de samtalen är det mer regel än undantag att vi kommer in på balansen mellan att vila och att göra.

Andra vanliga teman är de om kopplingen mellan den egna prestationen och ens självvärde, liksom det hur vi kan utveckla vår förmåga till närvaro i mötet med andra. Hur kan vi utforska tillit i ledarskapet (relationerna) liksom öppna för andra sätt att lösa utmaningar än de vi själva hade kunnat tänka ut. Att samskapa, låta hända. Vare sig du arbetar som chef/ledare eller inte, gissar jag att du kan relatera till flera av dessa teman i ditt liv, kanske både privat och professionellt?
Vi lever i en tid på jorden där vi är ständigt uppkopplade, har tillgång till nya intryck och skulle kunna vara tillgängliga för interaktion med andra både dag och natt. Allt det här är i grunden sådant som kan vara - och är - positivt, i ganska hög utsträckning. Det möjliggör kontakt med människor långt förbi våra geografiska gränser, människor vi inte hade mött i kön på ICA och tillgång till perspektiv genom en Googling och därigenom ett lärande som kan hända, om vi öppnar för det.


Samtidigt utmanar den tid vi lever i på flera sätt, just det som är grunden i det tantriska perspektivet - närvaron i det som är nu. Våra kroppar påverkas av de ständiga intrycken och våra nervsystem, så djupt kodade som de är i en betydligt mer långsam tid på jorden, tar emot fler intryck än vi ofta själva är medvetna om.


Med alla de valmöjligheter vi har framför oss i vår tid och i vår kultur, kräver det åtminstone ett mindset och ett aktivt val att avstå distraktionerna. Aktivt välja att gå in i kontakten med oss själva - och varandra, eftersom vi utan det aktiva valet nog sannolikt hamnar i loopen av att scrolla sociala medier eller att jobba lite till, för att "vila sen, senare" när vi är "klara" och har "lyckats".


Kanske känner du igen dig i beskrivningen jag gör, kanske inte? Du får mer än gärna skriva en kommentar och ge din reflektion, det vore spännande att höra hur du ser det.


 

Så det tantriska ledarskapet, då? Om vi backar bandet till texten som vi inledde med, det där stycken om vila - görande, minns du? Vi börjar där.


Inom tantrisk filosofi beskrivs livsenergin som den kreativa kraft vilken genom själva livet skapats. Vår livskraft, vår kundalini, är om vi är i balanserad kontakt med den en kraftfull källa till att leva i kontakt med oss själva - och där vi med lätthet kan skapa och leva livet, tillsammans med oss själva och andra. I den tid vi lever, så som jag beskrev den här ovan, är det lätt hänt att vi hamnar i en viss obalans kring de energier vi bär inom. Man, kvinna, oavsett könsidentitet - så bär vi alla människor enligt den tantriska filosofin både maskulina och feminina energier inom oss.


Som socionom med en hel del på fötter inom maktperspektiv och genusteori liksom forskning om maskulinitet och normer, förstår jag om du som läser kan reagera på det maskulina och feminina perspektivet som kanske något förlegat som inte hör hemma år 2022? Om du känner så, vill jag bjuda in dig att läsa vidare med nyfikenhet - se om du kan ta med dig något perspektiv på prov?Väldigt förenklat, kan vi se de feminina och maskulina energierna kopplas till olika kvalitéer/attribut som vi tillskrivit dem här på jorden:

Feminin energi kan relateras till intuition, upplevelser, känslor och förnimmelser, sårbarhet, öppenhet, kreativitet och ett varande. I kontakt med den feminina energin kan vi känna det enklare att överlämna vad resultatet bli, acceptera nuet, känna medkänsla och kontakt med andra. Maskulin energi kan relateras till logik och strategiskt tänkande, kontroll och hållande, styrning, analyserande och att göra, ge. I kontakt med den maskulina energin kan vi hålla närvaron, strukturen som möjliggör kreativitet att flöda friare.


Återigen, förenklat: att ha en balans mellan det maskulina och feminina möjliggör närvaro med dig själv och med andra, förmågan att hålla både tanke och känsla levande. Genom struktur och styrning också skapa, möjliggöra rum för växande och kreativitet att hända.Även år 2022 är det nog så att de flesta av oss skulle hålla med om (och få det stärkt i forskning) att det maskulina ofta premieras högre, inte minst i arbetslivet, än det feminina. Patriarkala strukturer som funnits länge, påverkar än idag på flera sätt hur vi ser på män och kvinnor och på hur vi på olika sätt får eller inte får uttrycka oss, ta plats - eller tillåta oss vila och känna.Om du vill utveckla ditt sätt att leda och leva med dig själv och andra, vare sig privat eller i arbetet, kan det vara en fin start att utforska de här frågorna:

Vilka av kvaliteterna känns enklast för dig att vara i och att visa för andra? Vilka av kvaliteterna känns svårare att uttrycka och att visa för andra?

Upplever du skillnad på hur du är i kontakt med dig själv i olika rum och situationer?


~ ~ ~


I nästa blogginlägg kan du läsa mer om perspektivet tantrisk sorgbearbetning. Läs gärna också det tidigare inläggen i den här serien, du hittar dem alla på www.akkameditation.se/blogg


~ ~ ~Med värme, Tove Eloa Öberg

Socionom & eldprästinna

Visby


SMS/Tel för tidsbokning: 0739-136331 För mer info om mina företagstjänster, gå in på www.energiakademin.se och följ mig gärna även på @energiakademin på Instagram. ~ ~ ~


För dig som vill utforska ett år av en inre resa - välkommen till den ettåriga energicirkeln som börjar den 28-29 maj på Gotland! Läs mer här!

Och - första helgen i juni leder jag också en naturretreat på 24h, med fokus på meditation och ritual i naturen!

Comentários


bottom of page