Du är också viktig - några ord till dig som är anhörig.

Psykisk ohälsa är en av vår tids största folkhälsoutmaningar. Sedan flera år tillhör psykiatriska diagnoser som depression, ångestsyndrom och stressrelaterad ohälsa de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige, särskilt bland kvinnor. Bredvid varje människa som kämpar finns flera anhöriga - som i sin tur ofta får en ökad risk för egen ohälsa. Hur kan du och jag, som människor och medarbetare, chefer eller företagare, ge hopp till den som kämpar - utan att själva ta slut?


Säg den människa som idag inte har en egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller sjukdom? Eller den som inte känner någon, som kämpar eller tidigare har gjort det? Ändå är det lätt, handen på hjärtat, att tänka i banor så som att psykisk ohälsa skulle handla om "någon annan". För ingen vill väl vara den som är sjuk, mår dåligt - inte riktigt förmår leva det vi skulle vilja?Ingen människa kan på ett hållbart sätt ta hand om andra, före det att den tar hand om sig själv.

En av utmaningarna med hur vi upplever vårt mående, hör ihop med människans förmåga att normalisera - vänja oss med - det vi är med om. För den som sakta börjar tappa intresset för vardagliga glädjeämnen, kan det snart kännas naturligt att inte vilja delta i det som tidigare kändes meningsfullt. I själva verket kan det röra sig om en utveckling av ohälsa eller sjukdom. Först senare blir det tydligare att något inte längre står rätt till. Inte sällan, har det då gått en betydligt längre tid än vad som hade behövts - och vad som vore önskvärt för att skapa bättre förutsättningar för återhämtning och tillfrisknande.