top of page

Du är också viktig - några ord till dig som är anhörig.

Psykisk ohälsa är en av vår tids största folkhälsoutmaningar. Sedan flera år tillhör psykiatriska diagnoser som depression, ångestsyndrom och stressrelaterad ohälsa de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige, särskilt bland kvinnor. Bredvid varje människa som kämpar finns flera anhöriga - som i sin tur ofta får en ökad risk för egen ohälsa. Hur kan du och jag, som människor och medarbetare, chefer eller företagare, ge hopp till den som kämpar - utan att själva ta slut?


Säg den människa som idag inte har en egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller sjukdom? Eller den som inte känner någon, som kämpar eller tidigare har gjort det? Ändå är det lätt, handen på hjärtat, att tänka i banor så som att psykisk ohälsa skulle handla om "någon annan". För ingen vill väl vara den som är sjuk, mår dåligt - inte riktigt förmår leva det vi skulle vilja?Ingen människa kan på ett hållbart sätt ta hand om andra, före det att den tar hand om sig själv.

En av utmaningarna med hur vi upplever vårt mående, hör ihop med människans förmåga att normalisera - vänja oss med - det vi är med om. För den som sakta börjar tappa intresset för vardagliga glädjeämnen, kan det snart kännas naturligt att inte vilja delta i det som tidigare kändes meningsfullt. I själva verket kan det röra sig om en utveckling av ohälsa eller sjukdom. Först senare blir det tydligare att något inte längre står rätt till. Inte sällan, har det då gått en betydligt längre tid än vad som hade behövts - och vad som vore önskvärt för att skapa bättre förutsättningar för återhämtning och tillfrisknande.

Samma fenomen händer hos den som är anhörig till någon med en psykisk ohälsa eller sjukdom - sakta blir det vardag, att kanske ta hand om någon annans behov före sina egna. Det går att se samma mönster vare sig det handlar om familjen, vännerna eller kollegorna, de vi möter i vår vardag.


Efter att i flera år ha arbetat inom anhörigstödjande verksamhet med samtal och grupper, och senare som chef inom detsamma, har jag på nära håll fått se hur tungt det kan vara att leva nära den som kämpar. Av kärlek och omtanke kan vi vilja ta hand om, avlasta, bidra, hjälpa till, lindra - på alla de sätt vi har möjlighet till. Känslomässigt, socialt, ekonomiskt, det finns många sätt.


Ingen människa kan på ett hållbart sätt ta hand om andra, före det att den tar hand om sig själv. Det må låta själviskt för den som inte har vanan inne - men är avgörande för att bibehålla hälsan och må bra! För mig blev just detta allra mest tydligt den gången då en av mina bröder blev allvarligt sjuk i en psykossjukdom. Mitt i det tunga att se min bror bli svårt sjuk och samtidigt utforska just detta fenomen: att ta hand om sig själv, när någon nära mår dåligt. Inte sen, inte senare. Utan Nu, direkt.

Så, hur gör man? Kanske du nu undrar, du som kämpar just nu med att finnas nära någon som har det svårt? Mina korta men viktiga medskick till dig är:


1. Ta hand om dig själv först. Prioritera alltid det som du får glädje av även om din nära inte kan vara med. Våga skratta även om personen är med och inte själv känner glädje. Tillåt dig att känna din sorg eller frustration över det som är - det är också viktigt.


2. Sätt gränser. Bestäm när du kan prata med personen, hur mycket och om vad. Det kan självklart vara livsviktigt att finnas där, men du är inte och kan inte vara 112, dygnet runt.


3. Ta stöd av andra. Prata om det som du upplever. Även om det inkluderar någon annans mående har du egna behov att ta hand om.


Du som vill läsa mer om olika tillstånd inom fysisk och psykisk hälsa/ohälsa/sjukdom, klicka dig gärna vidare till 1177.se för en bra informationssida. Där finns också mer info för dig som är anhörig om det (ofta kostnadsfria) stöd som ska finnas för dig, beroende på boendeort ser det lite olika ut med utbud.


Jag finns också tillgänglig - med mina erfarenhet från just samtligt ovan, parallellt med tekniker inom meditation, återhämtning och perspektiv som rör fler dimensioner än det vi ser framför oss, med blotta ögat. Låter det intressant för dig, är du varmt välkommen att kontakta mig på tove@akkameditation.se


Ta hand om dig!

Tove Eloa Öberg

Socionom & meditationsledare

Akka Meditation ~ Energi & Akademi.

Bình luận


bottom of page