top of page

Inre ledarskap - inre hållbarhet.

Vad är det att leda sig själv? Vad betyder ord som "inre hållbarhet"? I det eviga självförverkligandets tid, i tider där de allra flesta har en egen upplevelse av en psykisk ohälsa och i tider där de allra flesta av oss kan vara eniga om att samhällets förändringar går snabbt - och kommer fortsätta, i än högre takt. I de tiderna, är det viktigare än någonsin att backa bandet till Dig och till egen inre hållbarhet, ditt eget, inre ledarskap. Handen på hjärtat - vad väcker orden i dig?När jag igår var på Företagardagen 2019, var temat för dagen FN:s globala mål för hållbar utveckling. Sjutton viktiga mål finns uppsatta och tagna i FN:s generalförsamling, läs gärna mer om målen här: globalamalen.se Mål nummer tre, Good health and well-being - där hittar du mig och det jag önskar bidra med på jorden. Jag vill till och med gå så långt som att säga, att om vi inte börjar med detta mål kommer vi få svårare att lyckas med de övriga sexton. Jag är fullt medveten om att jag säger det i en väldigt svensk kontext där mat på bordet är en normal standard för de flesta, att vi bor i ett land där våra basbehov på de allra flesta sätt blir tillgodosedda i varje stund.

Samtidigt vittnar många människor om att vakna på morgonen med inre frågor som kretsar kring: meningen - min mening på jorden, meningen med det som sker, hur ska jag förhålla mig till allt? Kan jag hitta meningen inom mig, och i min vardag? Många vittnar om att ha tappat kontakten med sin mjuka kropp, kroppen som kanske länge har signalerat behov av vila och omsorg, omtanke. I några av de samtal jag hamnade i igår, märkte jag att mina tankar om inre hälsa var viktiga och kändes rent fysiskt i min mötesperson - "jag känner i kroppen att det är viktigt, det du säger!" I andra, fick jag spegling att det var svårt att att relatera - vad är det ens att leda sig själv? Genom meditationen kan vi hitta rum och tid, att spegla vår inre sanning och de tankar vi matar oss med dagligen, gång på gång. Ett basalt men viktigt sätt att leda sig själv, är att först uppmärksamma vilka ledare (det vill säga tankar) vi har inom oss - vilka värden påminner jag mig om i mitt inre varje dag? Är dina tankar och ditt inre det som leder dig inifrån, styrt av kritik som är obarmhärtig? Inget av det du gör är någonsin tillräckligt? Den typen av inre chefskap är sannolikt hindrande i din kreativitet och riktning framåt. Dessutom blir den troligen svår och ohärlig att leva i, ett gott liv.

Är dina tankar och den plats du leder dig inifrån, sprunget ifrån en inre längtan, ett mod och en övertygelse om du har ett bidrag i varje stund, att det du skapar är värt och värdigt? Att det du gör och är, är gott? Ifrån den platsen är din inre ledning i kontakt med tillit, kreativitet och i den energin mår vi oftast bättre och har dessutom ett skönare liv, där vi också kan fatta beslut inifrån den basen. Det finns mycket mer att säga - så mycket! Idag låg fokus på tanken - men så mycket av det inre ledarskapet kan vi hämta genom kroppskontakt och modet att lyssna på kroppens signaler till oss. Det, och mycket annat, kommer vi att ägna oss åt på Energiretreat Tantric Edition den 15-17 november. Önskar dig verkligen att ge dig själv en plats i cirkeln, den helgen!


Energiretreat - Mavens Kustnära Stugor


Varma hälsningar, Tove Eloa

Comments


bottom of page