top of page

Transformationernas tid.

Transformation - transition. Ord som ofta i den här andliga kretsen, handlar om en process i det inre - att transformera det som varit, låst oss fast i gamla strukturer, till något nytt - ett växande. Eldens element är det som är mig kärt i temat kring transformation. Att vi på det inre planet kan gå i kontakt med elden och låta henne hjälpa oss att frigöra det som inte längre är funktionellt, lätt, kärlek - liv. Det som har stagnerat och motarbetar oss, och vår väg på jorden. Just nu pågår en stor förändring på global nivå - det är en tid där det som är känt för oss, till stor del blir omstrukturerat i grunden. Transformerat.


I mig blir detta Coronavirus lätt att likna vid skogsbrand. Det 'brinner' på alla fronter - först starkast en bit ifrån, sedan sprider sig elden, mer kraftfullt - och falnar där den nyss brann starkt. Flyttar sig över gränser som människan satt upp.


Sedan slocknar elden. Den får slut på bränsle eller blir släckt av människans förmåga att samarbeta med vatten som motstånd.


Där elden brunnit och brända stammar står som minnen, aska ligger över marken - där växer nytt liv. Där växer och tar plats, det som inte synts till på generationer. Plötsligt får det som legat dolt - liv och plats att växa sig starkt igen.


Så tror jag fullt ut, att den tid vi nu lever i också kommer att fungera.

Redan nu märks det att det virus som vi kallar Corona, skapar genomslagskraft i nya sätt att leva.

Vi stannar hemma, saktar in. Relaterar till varandra på nya sätt - skapar andra sätt att arbeta, mötas.


Nu är transformation - och den är välkommen.

Använd den här tiden till att verkligen se - vad vill du transformera och bidra till för nyskapande, idag och framåt? Med tillit och mod, nyfikenhet och glädje.


Tove Eloa

Comments


bottom of page