Stress.

Stressrelaterad psykisk ohälsa är något som ökar år för år, i vårt land. Höga sjukskrivningstal och långa perioder av rehabilitering och återhämtning. Kanske är du en av alla som upplevt stressen så intensiv, att du också behövt dra i handbromsen och ringa doktorn, gå hem en tid?

Först: vad kan vara stressande för dig? Några förslag skulle kunna vara Stressen över att tiden aldrig räcker till.

Hinner jag leverera i tid på jobbet? När ska jag hinna förbereda helgens fest? Hinner vi till träningen efter jobbet? Jag hinner aldrig ifatt…

Här platsar både stressen kring arbetsliv och privatliv – och även de saker som i grunden ger dig glädje kan bidra till en ökad stressnivå.

Existentiell stress.

Stressen över att livet inte blev som du önskat. Vad är meningen, hur blev det såhär, vart ska allt sluta? En inre fråga om att just skapa mening, vet vi idag är viktigt för en balanserad tillvaro som vi också upplever att vi kan hantera och skapa mening utifrån.

Stressen inom dig när du ställer dig frågan om du passar in, får vara med?

Vad händer om jag uttrycker hela mig, blir jag välkomnad? Att få tillhöra en gemenskap, vara del av sammanhanget, är djupt rotat i oss som människor. Den potentiella risken att inte vara del av gruppen stressar oss, och anpassning sker. Om vi har en upplevelse av att anpassa oss förbi vad som är ”den fasta kärnan”, kan vi uppleva stress om vi vill våga vara hela oss själva.

Stressen som kroppen upplever när vi upplever fysisk ansträngning.

Även om den i grunden kan vara positiv så som styrketräning eller löpning, ger ett påslag och en signal till kroppen som påminner om flykt. Kanske har du någon gång hört, att kroppen inte gör skillnad på vilken typ av stress den upplever. Att bli rädd, springa efter bussen eller för sitt liv – kroppen reagerar med stresspåslag. Faktum är att också roliga händelser ger kroppen en kick – ett påslag som kan upplevas stressande.

Det som ger mest upplevd stress av allt: krävande situationer där vi upplever låg kontroll, och där vi upplever oss ensamma i vår situation.

Detta är viktigt att lyfta: idag upplever väldigt många människor en inre ensamhet. Vi vet att detta skapar en ohälsa i flera livsområden – och detta är en av delarna som allt jag gör på Akka Meditation syftar till att skapa förändring kring.