top of page

Projiceringar. 

P r o j i c e r i n g a r. Har du någon gång varit med om att någon blivit väldigt arg eller besviken på dig, när du själv haft upplevelsen av att ha gjort allt du förmått? Har du kanske själv blivit arg, anklagat eller beskyllt någon annan för att ha betett sig felaktigt mot dig, fått dig att känna dig mindre värd, krånglig, tagit på dig känslor som inte varit dina? Det är vanligt och lätt hänt att projicera på andra det vi själva har oläkt inom oss. Det är lätt att lägga skuld på andra, i de delar där vi ännu har kvar att ansvara för just i vårt eget beteende och mönster. Det kan handla om att sätta gränser - stopp, hit men inte längre. Det kan handla om att säga, ja - jag gjorde fel, förlåt. Och sedan lämna över igen, vad motparten (medparten) vill göra därifrån, med det. Inte hålla kvar ansvar.


Meditation och självreflektion är viktiga vägar till att skapa ökad medvetenhet kring dina egna reaktioner. Den medvetenheten kommer att hjälpa dig till nya handlingar, som ger sig andra resultat - och mer frihet i din upplevelse av livet. Frihet från drama eller kletiga sammanhang. Nej - det betyder inte att det är lätt. Nej - det betyder inte att du alltid lyckas. Inte heller att det är en quickfix. Men en viktig resa att göra. Att hämta hem Dig, vad som är Du och din kärna. Vad vill Du, vad behöver du - och vad har du möjlighet att påverka och inte?

Comments


bottom of page