Juletid och julefrid - eller?

Jag hör många som just nu utrycker en längtan, efter mer än det som är.


Mer närvaro, mer frid, mer relation, mer kontakt.


Samtidigt, en känsla av att kanske inte riktigt vara i just den stämningen?


Istället kanske mer stress, känslan av att andra har det du inte har, ensamhet, distans till dig själv?

Det här inlägget är inte alls en lösning, modell quickfix. Men det är ett Hej - du, som tvivlar och kanske rentav kämpar.


I tvivel kan vi öva på tro.

I tvivel kan vi öva på tillit.