Dopaminfasta.

Alltför stora - och upprepade - dopaminpåslag påverkar hjärnan negativt, bland annat genom att det ökar risken för olika beroenden. Även innan beroendegränsen är nådd, påverkas också våra kognitiva förmågor långt tidigare - vi får svårare att tänka klara tankar och faktiskt uppskatta njutningen i det lilla, mer subtila - och att uppleva ett genuint gott liv.

Rekommenderar dig varmt att läsa den här artikeln från Unionen, om just dopaminfasta. Den belyser vikten av att ge hjärnan vila ifrån dopaminpåslag - något som de allra flesta av oss har ganska mycket, för mycket av.

https://www.unionen.se/epost/stories/hetast-2020-dopaminfasta?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=cm-attrahera&utm_content=dopaminfasta-promoted&fbclid=IwAR0VlfqqBRDNCJTCI_oAaemHx7zbrlWsWELrTHw2rP-FCwMsk1e-eoDsP6U Är det svårt att göra resan på egen hand? Kontakta mig - jag har många tankar och redskap här, för att inte tala om en hel del egen kunskap och erfarenhet på området.

I naturen vilar vårt nervsystem på ett helt annat sätt än vad vi kan göra i de miljöer vi ofta vistas i idag, med artificiella sinnesintryck. Du som vill välja att gå in i en hel helg med att dra ner på sinnesintrycken och istället gå inåt, och i kontakt med naturen: välkommen till Energiretreat Naturkontakt, 17-19 april 2020.

Vi hörs igen, innan årets slut - med en resumé och en önskan om ett gott nytt!

Tove Eloa

63 visningar0 kommentarer
Kontakt & nyhetsbrev

Akka Meditation

Tove Eloa Öberg
Visby, SWE

​​

Tel: + 46 (0) 739-136 331

tove@akkameditation.se

  • Black Spotify Ikon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© 2021 Akka Meditation