top of page

Dopaminfasta.

Alltför stora - och upprepade - dopaminpåslag påverkar hjärnan negativt, bland annat genom att det ökar risken för olika beroenden. Även innan beroendegränsen är nådd, påverkas också våra kognitiva förmågor långt tidigare - vi får svårare att tänka klara tankar och faktiskt uppskatta njutningen i det lilla, mer subtila - och att uppleva ett genuint gott liv.


Rekommenderar dig varmt att läsa den här artikeln från Unionen, om just dopaminfasta. Den belyser vikten av att ge hjärnan vila ifrån dopaminpåslag - något som de allra flesta av oss har ganska mycket, för mycket av.


https://www.unionen.se/epost/stories/hetast-2020-dopaminfasta?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=cm-attrahera&utm_content=dopaminfasta-promoted&fbclid=IwAR0VlfqqBRDNCJTCI_oAaemHx7zbrlWsWELrTHw2rP-FCwMsk1e-eoDsP6U Är det svårt att göra resan på egen hand? Kontakta mig - jag har många tankar och redskap här, för att inte tala om en hel del egen kunskap och erfarenhet på området.


I naturen vilar vårt nervsystem på ett helt annat sätt än vad vi kan göra i de miljöer vi ofta vistas i idag, med artificiella sinnesintryck. Du som vill välja att gå in i en hel helg med att dra ner på sinnesintrycken och istället gå inåt, och i kontakt med naturen: välkommen till Energiretreat Naturkontakt, 17-19 april 2020.


Vi hörs igen, innan årets slut - med en resumé och en önskan om ett gott nytt!


Tove Eloa

Commentaires


bottom of page