Börja meditera!

I det här inlägget delar jag med mig av några olika ingångar på meditation, för dig som har funderat på att börja - eller kanske provat, men inte riktigt får till det.

Jag ger dig två olika meditationer att prova på - en i tystnad och en mjukt rörlig!

Första steget är ändå:

Varför vill du meditera?

Att börja med en fråga inåt - vad är ditt skäl till att vilja, vilken är din intention? Kanske vet du redan att du önskar hitta in i en plats inom dig, där livet är lugnt och du får vila en stund.

Kanske vet du redan att du vill meditera för att kunna posta på Instagram, en bild av att du skapat ett altare och unnat dig fem minuter i självkärlek?

Min önskan till dig är att du går in i meditationen med värme och vänlighet till dig själv. Jag önskar att meditationen ska få vara en av de platser där vi sluter fred med oss själva, ett av de rum där vi lämnar prestation utanför. Välj det som en kärlekshandling till dig själv.

Meditation har i flera tusen år bidragit till att stärka människors kontakt med det inre - att gränssätta tankens kraft på människan, att låta själen få en fin grogrund att växa i. Idag vet vi också att flera sätt att meditera har god evidens för motverkan på stress, ökad empati, bättre förmåga att lösa komplexa problem - med mera.

Meditation är också en väg in i att lyssna på universum - energier, kraft som vi hör när vi låter tankarna stilla sig. Intuitionen får lättare sin röst hörd, om vi tillåter oss att bli mottagare, rena från yttre distraktion.

Andra steget:

Välj hur du vill meditera.

Det finns många olika traditioner och läror kring meditation - jag kan inte räkna upp alla, och känner inte till alla för den delen, heller. I det här inlägget kommer jag ge dig några få, enkla förslag på meditationer jag själv uppskattar.

Fler meditationer och förslag på tekniker kommer i senare inlägg - du kan också få personliga rekommendationer i samband med samtal, meditation och healing enskilt med mig.

Grunderna i sittande meditation