Att sätta sunda gränser

Många av oss människor kämpar med att ta hand om oss själva, innan vi involverar oss i relationer med andra.


Vare sig det är kärleksrelationer, vänskaper eller arbetsrelaterade sammanhang. Inte sällan kan det handla om att ta ansvar för allt som händer i relationen och runtom, för att undvika konflikter, känslor eller situationer vi själva kan uppleva som obehagliga.

Inte sällan leder det till att vi känner oss trötta, oroliga, arga, sårade och ledsna. Innerst inne också ofta rädda och ensamma – är det bara vi, som har det såhär? Skam och skuld, kring hur det blivit på det här sättet, är också vanligt.

Om vi går med tankar om att vi måste ta ansvar, ta hand om, fixa eller rädda en annan person – förnekar vi oss själva möjligheten och rätten att leva för vår egen skull först och genom vårt eget välmående, finnas för andra när det är möjligt utifrån våra egna behov.

Ta gärna en stund att reflektera över de här frågorna – skriv gärna ner dina tankar!

  • Säger du ofta ja till saker när du egentligen inte ville, orkade eller hade tid?

  • Tycker du att andra människor och yttre omständigheter styr ditt liv åt dig?

  • Är det viktigt för dig att andra ska tycka om dig, hellre än att du får må bra?

  • Tar du på dig skulden för om någon är ledsen, orolig eller arg och tänker att det är på grund av dig?

  • Händer det att du väljer att avstå det du hade planerat för att ta hand om någon annan?

  • Tycker du att du är den som alltid har full koll på läget, även för andra?

Ofta har dessa mönster sin grund i våra tidiga uppväxtår och är starkt formade av om vi har fått uttrycka känslor och behov på ett tryggt sätt, och fått dessa tillgodosedda. Om inte, har vi trolige utvecklat olika strategier för att ta hand om oss själva - som en överlevnadsstrategi, ofta av det mer dysfunktionella slaget.


Genom att dels bli medveten om dina beteenden – och aktivt välja att ta ansvar för att vägen till förändring ligger hos dig och inte kan göras av någon annan – kan du skapa nya vanor i ditt liv. Genom att skapa nya handlingsmönster, kan du få uppleva

  • Att acceptera dina känslor för vad de är i stunden