top of page

Änglar & kristaller.

Det som är känt för oss, det som känns som hemma - kan vi tro att andra känner till lika mycket, som vi själva gör.


För mig är det så med kristallerna och energierna inom, kontakten med änglarna och kopplingen till naturen - att det är så hemma, att jag glömmer bort att det finns många som längtar in i mer av det - och inte känner till någon som arbetar med det.


För dig som är nyfiken på stenarna, kristallerna, änglarna, naturen och energin du har i överflöd inom dig - så är det här ett inlägg särskilt till Dig. Det är ett inlägg där jag hoppas du får svar på några undringar men framför allt ännu mer en längtan och nyfikenhet, på din inre värld! Men ha tålamod - det är stora teman, som rör hela livet - återkom och följ med här på resan, för fortsatt sammanhang och lärande.


Sedan tidig tonårstid har jag känt mig nära naturen, haft en känsla för att vilja vara nära kristaller och stenar, och leva i kontakt med månen och hennes faser. Tidigt skapade jag en egen religion - jag kallade den för kraft. Den bestod av elementen jord, eld, vatten och luft - liksom det femte elementet, kraft.


På den tiden hade jag ingen vuxen som hjälpte mig att spegla vad det var, att leva i kontakt med alltet på det sättet. Jag fick skapa mitt eget.

Sedan kom det ett antal år, där jag valde bort - glömde, kanske både för att jag inte vågade, inte hade tillräckligt många i min närhet som delade resan, och för att jag började tvivla? Jag vet inte - men här är jag nu.


Över 20 år senare har jag ju nu ett liv där jag lever i kontakt med min andlighet dagligen, med stenar och änglar, natur och mening - energier. Jag möter ofta människor som längtar in i sig själva och att fördjupa kontakten med just de här delarna. Men jag möter också många som tvivlar - och som också kan raljera mycket kring precis allt, ovanstående.


Var och en är fri att tro på sitt. Var och en får hitta sin väg.

Det är viktigt att minnas - att ingen måste tro på kristallernas kraft, eller änglarna. Var och en har sin resa på jorden, sin själs väg genom att hitta hem och in - så ser jag det. Andra väljer att inte tro på något, och det är lika fritt det.

Hur det än är, så kom jag tillbaka till stenarna och hittade även hem i själsminnen som går tillbaka till mitt själsursprung som ängel, ängeln Eloa. Hon som bringar Guds frön till jorden. I mina resor tillbaka, fick jag se mig själv leva nära och bredvid Rafael - kanske har du hört talas om honom, en av ärkeänglarna? Jag har aldrig känt igen mig och änglarna, när jag läser om dem eller ser dem på bild - de känns aldrig lika levande eller "hela", som jag upplever dem i energi, i inre resor. Det vill jag nämna, för dig som längtar efter änglakontakt och kanske inte riktigt tycker att det känns som du trott i själen. Lita på din själ.


Men hur funkar det med kristallerna då? Det finns förmodligen lika många sätt att arbeta med stenar som det finns själar. Så tror jag - för var och en av oss kan få i resonans med stenar på olika sätt. Beroende på själsgåvor, balans och obalans, bland annat. För mig är min ingång på stenar i kortfattade ordalag som följer:


  • Alla stenar är levande väsen, precis som du och jag.

  • Stenar behöver således inte programmeras eller styras på något sätt - de har sin egen röst, precis som du har din egen röst och dina egna gåvor. Således behöver inte inte - och i min bild ska vi inte - programmera dem, lika lite som du skulle programmera ett annat levande väsen. Frihet före egen vilja - före din egen idé om rätt väg.

  • Alla stenar bär kopplingar till de olika elementen och även till våra energicenter, chakran - de kan ha läkning och gåvor till oss på olika sätt beroende på behovet på ett djupare plan.


Min upplevelse av stenarna, är inte att de är en quickfix eller kommer in och enkelt löser saker för oss som vi inte är redo eller villiga att öppna för, och arbeta för också själva. Det finns heller ingen sten eller annat andligt arbete som kommer att skapa saker i våra liv, som inte är del av den högre planen för alla inblandades bästa. Det här är viktigt - för ofta i andligt arbete - kan vi ju själva ha en idé om vad vi vill och önskar skapa. Men, är det vad vi på ett själsligt plan faktiskt verkligen behöver? För dig som är nyfiken och längtar efter att mer minnas din själs gåvor och ursprung, att leva på jorden - och genom det hitta vägar till ett liv i kontakt, kärlek, frihet och frid - varmt välkommen till min ettåriga energicirkel. Nästa börjar i november 2020 - du hittar mer info under Cirklar & retreats på hemsidan. Du som vill känna på mitt sätt att arbeta med själsminnen är också välkommen på energiretreat i april 2020.

Med detta önskar jag dig en fortsatt fin söndag och start på veckan! Vore så roligt om du ville kommentera eller skicka meddelande, om vad du är mer nyfiken på om stenar och kristaller, änglar och energi liksom naturkontakt! Varma hälsningar,

Tove Eloa

07309-136 331

tove@akkameditation.se

Comments


bottom of page