top of page

Boka tid

Enskilda kontakter sker just nu  gärna  via videomöte - med hänsyn till pandemitider på jorden.

Med det sagt, kan jag också ta emot för fysiska möten i den mån vi överenskommer det.

Bokning av samtal & meditation liksom Delning & spegling sker via e-post
 eller telefon på 0739-136331.

Bokning av e-kurser, cirklar och retreats sker genom respektive event.

Om du vill boka ett möte för samarbete inom ramen för ditt företag, kontakta mig på tove@akkameditation.se för att överenskomma tid.

Mer om Samtal & meditation liksom Delning & spegling

Jag tror på att mötas i både samtalet och i det som finns i mellanrummet. Jag tror att alla människor bär en längtan efter sammanhang och att vi har en förmåga att klara av allt livet ger oss, om vi har stöd genom resan.

I de samtal jag erbjuder, integrerar vi det du behöver få uttrycka i ord, med guidning till det som ligger under dina första tankar och känslor. Med stöd kan vi gå lite djupare, förbi det första lagret som lätt blir konstruerat av våra tidigare erfarenheter och idéer om att vår tolkning är den rätta.

Genom att ha en samtalspartner och ett stöd i den process du är i, kan du fördjupa och skapa mer kontakt med vad som är viktigt för dig. Du får också stöd i att stanna upp i känslor som kan vara utmanande att vara i på egen hand.

De tekniker jag har med mig, möjliggör också för dig att ta med dig strategier hem till din vardag - för mer närvaro och acceptans, tillit till livet - och glädje!


 

Priser (inkl. moms)

Samtal och meditation

Min rekommendation är att du första tillfället bokar 75 min, därefter 50 minuters-sessioner, om du vill.
75 minuters-sessionerna passar också bra för dig som vill integrera samtal och energibehandlingar liksom lite längre guidade meditationer.

 

Samtal & meditation 75 min (första samtal/intro)     1150 kronor 

Samtal & meditation 50 min (fortsatta samtal)           850 kr 

Delning & spegling
I denna något kortare session, ligger fokus på att du delar med dig (under strukturerad form) av det du behöver dela kring, just i stunden. Om du önskar, speglar jag det du delat med dig av. Det är en session som syftar till ett närvarande möte som kan ge mycket läkning, men som inte går på djupet till att bearbeta det som du har med dig sedan tidigare.

 

Delning & spegling 30 min                                                        600 kr
För dig som vill prova på eller behöver en
kortare incheckning för att få uttrycka dig
och bli lyssnad på, kanske speglad om du vill.

Energiarbete & ceremoni                                               1500-3000 kr/h.

Kontakta mig för mer information.

Mentorskap, årsprogram                                              

Här väljer du att gå in i en längre process genom att aktivt gå in i ett helt år av mentorskap tillsammans med mig. Det ger en möjlighet att gå på djupet och utforska ännu fler lager av det som behövs, för att integrera din utveckling.

 

Mentorskap årsprogram                                      65 790 kr

Sessioner mellan 30-90 minuter omväxlande över året, med intervallet varannan vecka med undantag för sommarmånaderna då vi möts med längre intervall. En gång i veckan incheckning via text och/eller röstmeddelande.
Material i form av reflektionsfrågor, värderingsövningar och ljudfiler (MP3).

Bokning sker genom personlig kontakt:

E-post    tove@akkameditation.se

Telefon   0739-136331

bottom of page