Energiretreat 2022

Är under planering!

Maila mig om du vill att jag bjuder in dig till den!


Sedan dess att Akka Meditation kom till sensommaren 2017 har dessa retreats upplevts:

Januari 2018
Energiretreat på Stora Gåsemora, Fårö

Maj 2019
Energiretreat på Mavens Kustnära Stugor, Kappelshamn

September 2020
Energiretreat Naturkontakt på Mavens, Kappelshamn

September 2021
Energiretreat Vision & Intention, Kappelshamn


Mer info om de energiretreats jag leder kommer snart.