top of page

Energiretreat 2022

Är under planering!

Maila mig om du vill att jag bjuder in dig till den!


Sedan dess att Akka Meditation kom till sensommaren 2017 har dessa retreats upplevts:

Januari 2018
Energiretreat på Stora Gåsemora, Fårö

Maj 2019
Energiretreat på Mavens Kustnära Stugor, Kappelshamn

September 2020
Energiretreat Naturkontakt på Mavens, Kappelshamn

September 2021
Energiretreat Vision & Intention, Kappelshamn


Mer info om de energiretreats jag leder kommer snart.

 

bottom of page