top of page

Enskilda tjänster

Jag tror på att mötas i både samtalet och i det som finns i mellanrummet. Jag tror att alla människor bär en längtan efter sammanhang och att vi har en förmåga att klara av allt livet ger oss, om vi har stöd genom resan.

I de samtal jag erbjuder, integrerar vi det du behöver få uttrycka i ord, med guidning till det som ligger under dina första tankar och känslor. Med stöd kan vi gå lite djupare, förbi det första lagret som lätt blir konstruerat av våra tidigare erfarenheter och idéer om att vår tolkning är den rätta.

Genom att ha en samtalspartner och ett stöd i den process du är i, kan du fördjupa och skapa mer kontakt med vad som är viktigt för dig. Du får också stöd i att stanna upp i känslor som kan vara utmanande att vara i på egen hand.

De tekniker jag har med mig, möjliggör också för dig att ta med dig strategier hem till din vardag - för mer närvaro och acceptans, tillit till livet - och glädje!

Samtliga enskilda kontakter sker just nu via videomöte. Bokning sker via e-post eller telefon, se nedan.
 

 

 

Priser (inkl. moms)

Samtal & meditation 75 min (första samtal/intro)     1150 kronor

Samtal & meditation 55 min (fortsatta samtal)           900 kr

Samtalspaket - 10 sessioner*                                        8500 kr
75 min intro + 9 samtal á 55 min
* Första 4 samtalen sker 1g/vecka,
resterande varje/varannan utifrån önskemål.

 

Incheckning 30 min                                                        600 kr
För dig som vill prova på eller behöver en
kortare incheckning för att få uttrycka dig
och bli lyssnad på, kanske speglad om du vill.

Energiarbete & ceremoni                                               1500-3000 kr/h.

Kontakta mig för mer information.

Mentorskap, årsprogram                                              

Här väljer du att gå in i en längre process genom att aktivt gå in i ett helt år av mentorskap tillsammans med mig. Det ger en möjlighet att gå på djupet och utforska ännu fler lager av det som behövs, för att integrera din utveckling.

 

Mentorskap årsprogram                                      65 790 kr

Sessioner mellan 30-90 minuter omväxlande över året, med intervallet varannan vecka med undantag för sommarmånaderna då vi möts med längre intervall. En gång i veckan incheckning via text och/eller röstmeddelande.
Material i form av reflektionsfrågor, värderingsövningar och ljudfiler (MP3).

Bokning sker genom personlig kontakt:

E-post    tove@akkameditation.se

Telefon   0739-136331

bottom of page