Välkommen!

Här får du utrymme för hela dig, att vila och växa som människa, personligt och professionellt. Genom att arbeta integrativt med både basen i forskning och akademi, liksom mellanrummet och närvaro - skapar vi meningsfulla möten som ger förändring och hälsa inifrån.

Min spets är att möta dig som önskar komma i kontakt med fler sidor av dig själv. Du är mest sannolikt en helt fantastiskt kompetent person som kan leverera på alla livets områden, kanske leda andra framgångsrikt och ha allt som behövs i livet. Ändå vet du att det finns mer att uppleva - genom att gå inåt.

Du kanske också kan relatera till att ha hög tempo i tankar och inre processer? Här får du stöd i att utforska tekniker för mer närvaro, meningsskapande och stillhet.

Jag är helt övertygad om att alla människor strävar efter att må bra. Att vi gör vad vi kan för att uppnå det - ibland ger det funktionella beteenden, ibland lite mindre funktionella.  Jag är också helt övertygad om att vi behöver sammanhang för att må bra, meningsskapande för att hitta en inre kraft och stabilitet när livet utmanar. I vår tid på jorden är det också många som ser ut att ha allt, men ändå saknar kontakt med vad som ger mening - eller önskar fördjupa den!

I en tid där psykisk ohälsa är vanligt förekommande och ökar i samhället vill jag bidra med en trygg plats för att utforska hur du kan skapa mer hälsa i ditt liv. Det ger dig som har kontakt med mig, ett rum att vila i och växa genom. Det kommer att ge dig mer tillgång till din inre röst och leda till mer balans och energi i livet.

Sedan 2017 har jag erbjudit samtal och meditationscirklar i Visby och online, parallellt med anställning inom offentlig sektor med fokus på hälsofrämjande arbete och verksamhetsutveckling. Inom Akka Meditation skapar jag möten med mening - det ger hälsa inifrån.

I september 2021 utökar jag min verksamhet till att på heltid erbjuda mina tjänster till dig - för privat och professionellt stöd. Som attraktiv arbetsgivare vill du ge dina medarbetare och chefer/ledare, förutsättningar till hälsa både i privatliv och och professionellt. Du tror på en hållbar verksamhet och hållbarhet som människa. Läs mer om mina företagstjänster här

Mitt namn är Tove Eloa Öberg. Jag är utbildad socionom med flera års erfarenhet av arbete med psykisk hälsa och ohälsa, chefs- och ledarskap, verksamhetsutveckling, förändrings- och projektledning liksom digitalisering. Parallellt har jag vidareutbildning inom stress och trauma. Inom den mer andliga världen är jag kristallhealer enligt Dauris tradition.

Jag arbetar integrativt genom att förena akademiska och forskningsbaserade kunskaper med stor närvaro och känsla för mellanrummet.

Klicka här för att läsa mer om min bakgrund. Kanske är också du nyfiken på vad namnet Akka står för?

Referenser

"Jag har haft glädjen att möta Tove i flera olika sammanhang och det som för mig gör henne unik är den värme och trygghet hon skapar i mötet i kombination med en djup kunskap inom många områden som har med mänsklig utveckling att göra. Detta gör att jag har det största förtroendet för Tove i att guida, leda och coacha! I hennes rum är allt välkommet och det känns alltid både professionellt och personligt!"

"Din energi, dina idéer och vilja att bidra är verkligen önskvärda krafter och har varit en stor tillgång för mig i arbetet med MHFA."

"Jag har haft förmånen att jobba med Tove i flera projekt och hon är väldigt kompetent, positiv och kommunikativ. Hon har en exceptionell förmåga att lyfta sina kollegor till att både må bra och prestera i en arbetsgrupp och projekt. Mina bästa rekommendationer!"

Kontakt

Akka Meditation

Tove Eloa Öberg
Visby, SWE

  • Black Spotify Ikon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Tel: + 46 (0) 739-136 331

tove@akkameditation.se

© 2021 Akka Meditation

Du är också varmt välkommen till popcornpodden.se