top of page
energiretreat.jpg

Hur nära livet vill du leva?

kärlek   frihet    frid

Jag tror på en värld där vi kan mötas i närvaro. Där vi kan hjälpa varandra att öppna för mer av livets lätthet och kärlek, lust och längtan. Där vi kan välkomna allt härligt som livet har att ge - och möta det som skaver med lite mer värme än vi ofta gör.

Det börjar med kontakten inåt, med oss själva. Kontakten inåt, i dig.


Här kan du boka individuella samtal och delta i olika grupper online och i Visby, med fokus på personlig utveckling, psykisk & sexuell hälsa, ritual & relation.

Låt oss dela resan!

porträtt tove JPEG liten_edited.jpg

Mitt namn är Tove Eloa Öberg, du hittar mig i Visby och online. Jag möter dig som vill djupna i relationen med dig själv, liksom att utforska alla lager av det som det innebär att vara människa på jorden just nu. Vi tar stöd av närvaron inom dig, oss emellan, och arbetar tillsammans med frågor som rör livsområden där du vill utvecklas, fördjupa relationen med dig själv eller med partner/-s, utveckla din sexualitet, längtan och lust eller bär på utmaningar du behöver stöd i att konkret - och känslomässigt  - förändra.
 

Jag har min bakgrund inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård, där jag arbetat särskilt med enskilda samtal liksom grupper, med fokus på psykisk, sexuell och existentiell hälsa, sorg, kris, stress och trauma liksom verksamhetsutveckling och förändringsledning. Min bas har jag i tantriska förtecken som eldprästinna med närvaro i allt som är : tankar, kropp, känslor, själ. Där allt får finnas, allt får hedras - inom oss, och mellan varandra! Just nu studerar jag också sexologi via Malmö Universitet, samt Crisis, Sustainability och Innovation på Försvarshögskolan.

Vanliga teman jag möter både i enskilda kontakter är relationen med sig själv, relationen med andra eller hur livet flyter på utan att riktigt ge ett Ja i hjärtat.​ Kanske önskar du hitta mer av det du längtar efter, få ditt eget lov att leva mer av det? Kanske vill du sätta lite fler gränser eller utforska teman som du innerst inne vet är viktiga för dig? Det finns många vägar till inre hälsa.

Jag ser fram emot att möta dig.

Tove Eloa Öberg
Socionom
Cert. stress och traumamodellen

Instruktör MHFA Mental Health First Aid

Pågående utbildn. sexologi Malmö Universitet

Jag tar emot för enskilda samtalssessioner online - och vid önskemål även i Visby. Min fleråriga bakgrund med just samtal och gruppverksamheter med fokus på relationer,  sexuell och psykisk hälsa, inre utveckling, sorgbearbetning och kriser liksom gränslandet till livskraft och längtan gör att många upplever mig som en grundad, stabil person med förmåga att möta dig, där du behöver bli mött. 

60 min                      1200 kr
80 min                      165o kr

Energicirklarna bygger på rum för gemenskap, där var och en utgår ifrån sin egen inre värld och upplevelse. Fokus ligger på att utforska vad som är levande inom dig, i dina tankar, känslor och kropp liksom själ. Vi växlar mellan guidade meditationer, sharing, kreativa uttryck och rörelse liksom beröring, helt utifrån en bas av samtycke.

Nytt sedan hösten 2023 är att träffarna med Peer Rope Gotland arrangeras inom ramen för Akka, då jag i många år har levt nära repen som väg till fördjupad intimitet med mig själv och med reppartner. Vi träffas första måndagen varje månad, kom gärna med och prova du med! Du som vill lära dig mer på egen hand, kan boka en enskild session med mig. Läs mer på bokningssidan.

Kvinna efter kurser & energiretreats

"Jag har haft glädjen att möta Tove i flera olika sammanhang och det som för mig gör henne unik är den värme och trygghet hon skapar i mötet i kombination med en djup kunskap inom många områden som har med mänsklig utveckling att göra. Detta gör att jag har det största förtroendet för Tove i att guida, leda och coacha! I hennes rum är allt välkommet och det känns alltid både professionellt och personligt!"
Berg och sjö

Har du hört historien
bakom Akka?


Under min uppväxt vistades vi återkommande vid Stora Sjöfallet, mot Ritsem till, långt upp i Lappland. Jag såg Akka där på andra sidan älven och hennes kraft fick mig att vilja stanna med blicken. Hennes namn gjorde avtryck i mig och jag tänkte, att när jag får en dotter så ska hon heta Akka.

Först som vuxen förstod jag vad Akka faktiskt är - kontakten med gudinnan.

För Áhkka är både det kraftfulla berget som har sitt namn ifrån den samiska traditionen där Máttaráhkká är självaste modergudinnan, Moder Jord.

För mig symboliserar hon att stå grundad med fötterna djupt ner i marken och samtidigt ha kontakt med det högre, med allt som ryms däremellan och inom oss själva.

Ja - så gick åren. Ingen dotter i sikte (men en son kom, han fick annat namn!). Sommaren 2017 hände det sig så, att jag efter ett svimningstillfälle blev inlagd på sjukhus för att kolla hjärtat - allt såg toppen ut! Veckan som följde i en sjukskrivning för att återhämta mig från skadorna jag fått i fallet, deltog jag i en meditation där jag fick en stark impuls att jag skulle börja att guida andra i meditationer.

Från att aldrig tidigare ha gjort något just åt det hållet, blev det tydligt för mig att Akka ju var namnet på det jag nu skulle göra.

Veckan som följde registrerade jag firmanamn och startade Akka Meditation. Under några år arbetade jag parallellt med Akka också deltid inom offentlig sektor, med psykisk hälsa, samtal och grupper liksom verksamhetsutveckling och ledsarskap.

Sommaren 2021 gick jag över till att på heltid leva med Akka som bas.
Här är vi nu..! Varmt välkommen hit!

bottom of page