Tvål & handsprit, ljus & kärlek.

Även jag ska dela några ord såhär i Coronatider. För det är faktiskt svårt att inte göra det - alla blir ju på endera sätt påverkade av situationen - lokalt, nationellt och globalt. På det individuella planet drabbas vi eller påverkas olika mycket. Hur är det för dig?


Vissa av oss - de allra flesta - är i grunden trygga och behöver inte vara oroliga för att bli särskilt sjuka.

Några av oss - i utsatta grupper, såsom redan sjuka eller nedsatta av årsrikedom, har ju visat sig vara mer i riskzon för svårare sjukdom och allvarligare konsekvenser.


Någonstans gör ju ändå hela fenomenet med Coronavirus något med oss, som människor. Vi reagerar på olika sätt. En del går in i panic-mode och hamstrar sina egna förråd fulla, andra erbjuder sig direkt att hjälpa den som blir sjuk att handla. Någon blir smärtsamt orolig för sin egen hälsa, en annan tycker det är så överdrivet att hen fortsätter gå ut på stan och hosta torrt. Ja, alla har vi våra sätt och det är väl också det som får evolutionen att ha sin gång...


Min ingång är ändå den - att nu är tid att leva kollektivet framför egot.

För mig handlar det både om att hedra de rekommendationer som kommer ifrån expteris. Lika mycket handlar det om att hedra Dig, och inte låta egot och rädslorna ta överhanden.


Tillåt dig vila och att meditera in i din inre kärna av frid.

Kom ihåg ditt inre: hedra eventuell oro men se också nyktert på den. Läs info från säkra källor och ta en stund i taget. Att som människa leva i kontakt med den på flera plan kollektiva rädsla som faktiskt råder just nu - det kan tära på oss både medvetet och omedvetet, på energinivå. Är det något just nu, som lär oss att leva nu och här - och inte skapa "sanningar" om framtiden, så är det väl ändå detta virus?

Egentligen vet vi lika lite om det som vanligt - men i "vanliga fall" tror vi att vi har koll - då vi har kunnat skapa referensramar utifrån tidigare händelser. Nu är det nytt - ingen har varit med om exakt det här förut.

Och även om ingen vet särskilt mycket, ändå vet vi mer i modern forskning mot vad vi hade gjort innan modern teknik och moderna kommunikationer. Ironiskt nog är det ju också nu, tack vare/på grund av de moderna kommunikationerna som smittan spridits i den hastighet den fått göra. Det här viruset har fått sin snabba spridning genom vårt sätt att leva på jorden 2020 - det kan man tycka både det ena och det andra om. Men, kan det också vara en signal till oss människor att sakta ner?

<